سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×

مبتکر چاپ ارزان با ارسال رایگان، ثبت سفارش با بیعانه، ضمانت کمترین قیمت

جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

کارت ویزیت های لمینت

لمینت براق دورگرد 1000 عددی 6 روزه

لمینت براق دورگرد 1000 عددی 6 روزه

لمینت براق دورگرد 1000 عددی 3 روزه

لمینت براق دورگرد 1000 عددی 3 روزه

لمینت براق 1000 عددی سایز دلخواه 8 روزه

لمینت براق 1000 عددی سایز دلخواه 8 روزه

لمینت براق 1000 عددی طرح دلخواه 10 روزه

لمینت براق 1000 عددی طرح دلخواه 10 روزه

لمینت براق دورگرد 500 عددی 6 روزه

لمینت براق دورگرد 500 عددی 6 روزه

لمینت براق دورگرد 500 عددی 3 روزه

لمینت براق دورگرد 500 عددی 3 روزه

لمینت براق ویزیتی دورگرد 10 روزه

لمینت براق ویزیتی دورگرد 10 روزه

لمینت مات دورگرد 1000 عددی 6 روزه

لمینت مات دورگرد 1000 عددی 6 روزه

لمینت مات 1000 عددی سایز دلخواه 8 روزه

لمینت مات 1000 عددی سایز دلخواه 8 روزه

لمینت مات 1000 عددی طرح دلخواه 10 روزه

لمینت مات 1000 عددی طرح دلخواه 10 روزه

لمینت مات دورگرد 500 عددی 6 روزه

لمینت مات دورگرد 500 عددی 6 روزه

لمینت مات ویزیتی دورگرد 10 روزه

لمینت مات ویزیتی دورگرد 10 روزه

 لمینت برجسته ویزیتی 8 روزه

لمینت برجسته ویزیتی 8 روزه

لمینت برجسته ویزیتی 4 روزه

لمینت برجسته ویزیتی 4 روزه

 لمینت برجسته مربع 1000 عدد 8 روزه

لمینت برجسته مربع 1000 عدد 8 روزه

لمینت برجسته مربع 1000 عدد 4 روزه

لمینت برجسته مربع 1000 عدد 4 روزه

لمینت برجسته مربع 500 عدد 8 روزه

لمینت برجسته مربع 500 عدد 8 روزه

لمینت برجسته مربع 500 عدد 4 روزه

لمینت برجسته مربع 500 عدد 4 روزه

لمینت برجسته طلاکوب مربع 10 روزه

لمینت برجسته طلاکوب مربع 10 روزه

لمینت برجسته طلاکوب مربع 5 روزه

لمینت برجسته طلاکوب مربع 5 روزه

لمینت برجسته مخملی مربع 10 روزه

لمینت برجسته مخملی مربع 10 روزه

لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع 10 روزه

لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع 10 روزه

لمینت برجسته دورگرد 1000 عددی 8 روزه

لمینت برجسته دورگرد 1000 عددی 8 روزه

لمینت برجسته دورگرد 1000 عددی 4 روزه

لمینت برجسته دورگرد 1000 عددی 4 روزه

لمینت برجسته دورگرد 500 عددی 8 روزه

لمینت برجسته دورگرد 500 عددی 8 روزه

لمینت برجسته دورگرد 500 عددی 4 روزه

لمینت برجسته دورگرد 500 عددی 4 روزه

لمینت برجسته 1000 عددی سایز دلخواه 10 روزه

لمینت برجسته 1000 عددی سایز دلخواه 10 روزه

لمینت برجسته 1000 عددی طرح دلخواه 10 روزه

لمینت برجسته 1000 عددی طرح دلخواه 10 روزه

لمینت برجسته مخملی 10 روزه

لمینت برجسته مخملی 10 روزه

لمینت برجسته طلاکوب 10 روزه

لمینت برجسته طلاکوب 10 روزه

لمینت برجسته طلاکوب 5 روزه

لمینت برجسته طلاکوب 5 روزه

لمینت برجسته مخملی طلاکوب 13 روزه

لمینت برجسته مخملی طلاکوب 13 روزه

کتان لمینت امباس دورگرد 12 روزه

کتان لمینت امباس دورگرد 12 روزه

 لمینت براق طرح موج 10 روزه

لمینت براق طرح موج 10 روزه

لمینت براق طرح موج 4 روزه

لمینت براق طرح موج 4 روزه

لمینت مات طرح موج 10 روزه

لمینت مات طرح موج 10 روزه

لمینت برجسته طرح موج 1000 عددی 8 روزه

لمینت برجسته طرح موج 1000 عددی 8 روزه

لمینت براق دایره 1000 عددی 10 روزه

لمینت براق دایره 1000 عددی 10 روزه

طلاکارت (لمینت براق دورگرد) 10 روزه

طلاکارت (لمینت براق دورگرد) 10 روزه

طلاکارت (لمینت براق دورگرد) 4 روزه

طلاکارت (لمینت براق دورگرد) 4 روزه

طلاکارت (لمینت مات دورگرد) 10 روزه

طلاکارت (لمینت مات دورگرد) 10 روزه

لمینت براق مربع دورگرد 10 روزه

لمینت براق مربع دورگرد 10 روزه

لمینت مات مربع دورگرد 10 روزه

لمینت مات مربع دورگرد 10 روزه

کارت ویزیت های لمینت

مجموع ۳۷ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1لمینت براق مربع دورگرد 10 روزه10005.5*5.5350,000 تومان
2لمینت مات مربع دورگرد 10 روزه10005.5*5.5530,000 تومان
3 لمینت برجسته مربع 1000 عدد 8 روزه10005.9*5.6430,000 تومان
4لمینت برجسته طلاکوب مربع 10 روزه10005.9*5.6820,000 تومان
5لمینت برجسته مخملی مربع 10 روزه10005.9*5.6584,000 تومان
6لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع 10 روزه10005.9*5.6970,000 تومان
7لمینت براق ویزیتی دورگرد 10 روزه10008.5*4.8426,000 تومان
8لمینت مات ویزیتی دورگرد 10 روزه10008.5*4.8650,000 تومان
9 لمینت برجسته ویزیتی 8 روزه10008.5*4.8460,000 تومان
10لمینت براق دورگرد 1000 عددی 6 روزه10009*6530,000 تومان
11لمینت براق دورگرد 500 عددی 6 روزه5009*6332,000 تومان
12لمینت مات دورگرد 1000 عددی 6 روزه10009*6810,000 تومان
13لمینت مات دورگرد 500 عددی 6 روزه5009*6480,000 تومان
14لمینت برجسته دورگرد 1000 عددی 8 روزه10009*6570,000 تومان
15لمینت برجسته دورگرد 500 عددی 8 روزه5009*6435,000 تومان
16لمینت برجسته مخملی 10 روزه10009*6776,000 تومان
17لمینت برجسته طلاکوب 10 روزه10009*61,092,000 تومان
18لمینت برجسته مخملی طلاکوب 13 روزه10009*61,300,000 تومان
19 لمینت براق طرح موج 10 روزه10009*6530,000 تومان
20لمینت مات طرح موج 10 روزه10009*6812,000 تومان
21طلاکارت (لمینت براق دورگرد) 10 روزه10009*61,000,000 تومان
22طلاکارت (لمینت مات دورگرد) 10 روزه10009*61,320,000 تومان
23لمینت براق دایره 1000 عددی 10 روزه10005.5*5.5372,000 تومان
24لمینت براق دورگرد 500 عددی 3 روزه5009*6370,000 تومان
25لمینت براق دورگرد 1000 عددی 3 روزه10009*6570,000 تومان
26لمینت برجسته ویزیتی 4 روزه10008.5*4.8494,000 تومان
27لمینت برجسته مربع 1000 عدد 4 روزه10005.9*5.6466,000 تومان
28لمینت برجسته مربع 500 عدد 8 روزه5005.9*5.6330,000 تومان
29لمینت برجسته مربع 500 عدد 4 روزه5005.9*5.6365,000 تومان
30لمینت برجسته طلاکوب مربع 5 روزه10005.9*5.6560,000 تومان
31لمینت برجسته دورگرد 1000 عددی 4 روزه10009*6610,000 تومان
32لمینت برجسته دورگرد 500 عددی 4 روزه5009*6470,000 تومان
33لمینت برجسته طلاکوب 5 روزه10009*61,200,000 تومان
34کتان لمینت امباس دورگرد 12 روزه10009*6600,000 تومان
35لمینت براق طرح موج 4 روزه10009*6564,000 تومان
36لمینت برجسته طرح موج 1000 عددی 8 روزه10009*6570,000 تومان
37طلاکارت (لمینت براق دورگرد) 4 روزه10009*61,110,000 تومان

 • تهران ، بزرگراه رسالت (سردار شهید قاسم سلیمانی)
  جنب درب شمالی مترو علم و صنعت شماره 515

  ساعت کاری:
  شنبه تا چهارشنبه 9:30 صبح الی 20
  پنج شنبه ها 9:30 الی 18

  شماره تماس: 09122032700
  کد پستی : 1684715951

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ میباشد. کپی رایت 1403 - قدرت گرفته از چاپیروس